Backtest cặp JPYUSD ngày 6/10/21 ko hiểu kiểu gì luôn?Cố gắng xem nhiều tf sẽ rõ hơn

2 Likes

bắt OB đúng rồi còn gì nữa B.
về OB giá phản ứng ít nhất đủ quản lý lệnh còn nghĩ ngợi gì.
tới vùng JU nó đảo chiều thì nó chạy hướng nào ai biết được

1 Likes
Made by Medio with love! Protected by DMCA.com Protection Status