Biên độ có đủ rộng để vào lệnh?

Bài viết này đã bị đánh dấu bởi cộng đồng và đang được ẩn tạm thời.

Bạn đọc kĩ nội qui trước khi post bài nhé. Không nhận định, hỏi ý kiến các trường hợp hiện tại thị trường đang mở

1 Likes

đúng rồi. những gì giá chưa chạy thì k nên hỏi trên hội quán k vi phạm quy tắc b ạ, với lại b nên phân tích trên tradingview thì khi ghi ra những thắc mắc sẽ dễ hơn chứ mình đọc xong bài của b mà mình k hiểu gì cả.

Ok, để tối mình post lại vậy