Cay quá ae ạ giá còn đúng 1 pip

Bài viết này đã bị đánh dấu bởi cộng đồng và đang được ẩn tạm thời.

1 Likes

Vi phạm Quy tắc Hội Quán lần 1: Khóa bình luận 7 ngày!

Made by Medio with love! Protected by DMCA.com Protection Status