Chia sẻ một số cách xác định KLV quan trọng cho người mới

mình cảm ơn nhiều nhé.

1 Likes


Bác PhamVanQuyet (tác giả) và mọi người cho mình hỏi về trường hợp bên phải của hình chút:
Theo mình thì KLQT của xu hướng tăng mới nằm ở “C” mới đúng chứ nhỉ. Vì:

  • Trước đó có một xu hướng giảm và khi giá phá qua KLQT của xu hướng giảm ở “B” thì sẽ hình thành xu hướng tăng mới.
  • Xét xu hướng tăng mới ABCD thì khi giá tăng từ A đến B sau đó hồi về C (không tạo xu hướng) và tăng lên D thì điểm thấp nhất của sóng hồi BC mới là KLQT của xu hướng tăng mới.

Theo mình hiểu là như thế, các bác giải thích giúp em với nhé. Tks!

1 Likes

Giá chạy từ C đến D đã tạo được xu hướng tăng mới rồi bạn!

Nhưng từ B đến C nó là sóng mà bạn

1 Likes

Bác quyết có nói sóng hồi từ B-C tạo đỉnh đáy đó bác. Xu hướng phá xu hướng thì KlVQT ở C là đúng rồi.

Cái này là tuỳ mỗi người, người nhìn xa thì có thể là C, còn nhìn gần xét sóng gần nhất thì là cái keylv giữa C với D

1 Likes

À, ở một diễn biến khác bác Quyết có giải thích là giá đi từ B đến C thì giá vẫn đang trong xu hướng giảm trước đó. Khi giá phá qua xu hướng giảm đến D thì xu hướng tăng mới được hình thành, bỏ qua xu hướng giảm trước đó và tính lại từ đầu, bắt đầu từ điểm C. Như vậy, KLQT của xu hướng tăng mới là đáy dẫn đến đỉnh cao nhất giữa C và D.

2 Likes

Mình cũng hiểu theo ý này