Chia sẻ tài liệu xác định OB tiềm năng

Chia sẻ với mọi người tài liệu về OB. Cách xác định OB mạnh. 1 số phương án vào lệnh.
Mọi người tham khảo nhé, thử backtest xem thế nào.
https://drive.google.com/file/d/1ksvY0QL5MhCdkpp7tGoz4J-SQKmwGfoo/view?usp=drivesdk

45 Likes

thank a lot bro :+1:

2 Likes

Thank bác tài liệu đọc dễ hiểu ạ

1 Likes

Thanks bro nhé! :heart_eyes: :heart_eyes: :heart_eyes:

2 Likes

Cảm ơn bạn đã chia sẻ.

1 Likes

cảm ơn bạn đã chia sẻ.

1 Likes
Made by Medio with love! Protected by DMCA.com Protection Status