Cho xin đánh giá kế hoạch giao dịch ngày 23-6 cặp EU

Xin chào mọi người. Dươi đay là kế hoạch giao dịch của mình. Mình vẽ như thế có vấn đề gì không nhờ mọi người vào đánh giá giúp mình nhé. Xin cảm ơn

Theo ý kiến cá nhân thì bác nên phân tích đa khung để có cái nhìn tổng thể hơn là việc chỉ dựa vào một khung.
Mình cũng có forecast vào mỗi ngày, bạn tham khảo nhé:

Kế hoạch của mình cũng giống như bạn. Có điều tôu thấy sl hơi xa