Clip học mục 2 bị lỗi!

Anh Trung ơi

CLip học bên 2.1. Xác Định Keylevel - Price Action Master by Medio bị lỗi từ mục 2 này. Em không thể xem được để hoàn thành 63 clip học ?
Giờ em thao tác như thế nào để được xem clip vậy anh Trung
Nhờ bên anh Trung hỗ trợ
Cám ơn.
P/s: Thành viên mới dky khóa học trọn đời

![111|690x387](upload://8Hmo2boKWmZ6LQ76HtjKnSS7FqH.png)

Bình thường luôn á bạn ời, load lại hoặc tắt mở lại nha

Made by Medio with love! Protected by DMCA.com Protection Status