EU. 28/5.đi 2r do phá vỡ giả hay sai klqt

1 Likes

Lệnh đầu xác định sai KLQT rồi bác :grin:

Ý bác là sw pk. Do mình soi h1 chổ đó lại hồi 3 cây xanh. Nên nghĩ là klqt

1 Likes

KLQT là vùng 1 mở rộng lên trên một chút :kissing::kissing::kissing_smiling_eyes:

2 Likes

1 Likes

Với cả bác cẩn thận, vùng nó hồi về là fibo 0.618 :joy: :joy: :joy:

1 Likes

Cảm ơn bác nhiều. He. Lúc đó cuối tuần định nghỉ rồi mà tham đang +7r nên vô lệnh ẩu bằng đt. Cứ nghĩ tt tuần này chạy đẹp.
Chúc mọi người tuần mới trade tốt.

Nhìn rộng ra thế này thì cũng sl lệnh 2. He

Em không vào lệnh nên đứng ngoài quan sát sẽ rõ hơn, có thể lúc tự vào lệnh lại không nhìn ra được :joy: :joy: