FX Lot size không hoạt động

Sếp @go.medio.vn giúp kiểm tra lại tool tính lót không hoạt động thì phải.
Cảm ơn sếp!

Mình thấy vẫn chạy bình thường mà. Công Cụ Tính Khối Lượng Vào Lệnh Forex Theo % Tài Khoản


Mình chỉ thấy thế này thôi :slight_smile:

1 Likes

Mình kiểm tra vẫn thấy bình thường. Có thể do lúc đấy lag thôi. Bạn thử lại xem.

1 Likes

Ồ, lại vào ngon rồi sếp @Medio và bạn @kidpassio ah. Xin cảm ơn!

1 Likes