Giá đã break key h4 thật hay chưa?

Bài viết này đã bị đánh dấu bởi cộng đồng và đang được ẩn tạm thời.

09ea3d18a41fd8fcd34667604a2bf1baaccdc02f_2_690x356
đường màu trắng đóng nến chưa thoát khỏi đường đó mà mấy cây nến sau cũng không phá qua được râu nến đó thì mình nghĩ không nên xác định keylevel H4 ở trên

1 Likes

chỗ mũi tên. Giả dụ, Keylevel H4 bạn xác định đúng, giả dụ nha
Thì chỗ mũi tên ày, cụm nến cây đầu tiền phá qua rút chân đóng không được qua Keylevel, nhưng cây tiếp Theo thì không đóng được qua râu nến trước đó => phá vỡ giả (mà cái này là trường hợp bạn xác định được đúng KLQT H4).

1 Likes

Key xác định sai rồi, key là cái đỉnh (nó phải là cái Đỉnh, đừng quên ý này) tạo nên cái đáy thấp nhất, các đáy trên hình đều bằng nhau nên cái đỉnh gần nhất phía trên thanh trắng bạn vẽ nó mới lả key

1 Likes

Xác định xem mỗi 1 timeframe thì sao biết đâu là keylevel đâu phá giả phá thật,??

1 Likes

Bạn xác định nhầm KLQT của H4 rồi, mấy cặp này nhìn râu ớn thật, sao bác không chọn các cặp chính như GU/EU/NU mà trade nhỉ.
H4:

Tại H4 có 2 nơi cần check là phá vỡ thật hay phá vỡ giả
H1:

=> 2 điểm cần check này đều là phá vỡ giả
=> KLQT H4 vẫn nằm phía trên

2 Likes