Gu (15/10 ->20/10/21)

m cung an dc lenh nay giong b

1 Likes

nó là cái nét liền b ấn vào nó nó hiện ra đổi màu vs nét đứt nét liền thôi.

1 Likes
Made by Medio with love! Protected by DMCA.com Protection Status