Help me! Lệnh ngày 13/10/20:

Anh em cho mình hỏi lệnh này mình sai chỗ nào vậy, mình là newbie nhờ ae phân tích chỗ sai chỗ mình với. Cảm ơn ae


2

1 Likes

Đỉnh chạm vùng bán mạnh khung H4 nhé bạn.

1 Likes

Cái đỉnh cao nhất là phá giả nên klv bạn xác định chưa đúng

1 Likes

theo em thì chỗ đó phá vỡ giả

1 Likes

Cảm ơn anh em góp ý,

1 Likes
Made by Medio with love! Protected by DMCA.com Protection Status