Khi nào thì TF h1 chính là TF của m15, anh em cùng bàn luận

ở con này hiện bị nhiễu khá nhiều Bác cần lọc nhiễu sâu hơn nữa nhìn gần quá k hết đc