Khóa vĩnh viễn tài khoản @thanhnguyen1 vi phạm bản quyền Khóa học

Mình xin thông báo khóa vĩnh viễn tài khoản @thanhnguyen1 do vi phạm bản quyền khóa học. Khóa vĩnh viễn sẽ có hiệu lực cho cả Khóa học và Hội Quán.
Hy vọng đây là lần đầu tiên, cũng là cuối cùng mình banned những tài khoản dạng này.
Bên dưới là hình ảnh bằng chứng video khóa học được quay lại và chia sẻ trên Youtube.

Link video: Khóa học Medio Phần 5.7 (Lọc Nhiễu Keylevel Quan Trọng 1 ) - YouTube

P/s: Topic chỉ nhằm mục đích thông báo không có ý định sỉ vả người khác nên mình sẽ closed lại nhé mọi người!

43 Likes
Made by Medio with love! Protected by DMCA.com Protection Status