[Kinh nghiệm] Giá hay hồi về như thế này

Đây là kinh nghiệm của mình. Gặp rất nhiều ở những trường hợp này. Mọi người có hay nhìn thấy nó không.

43 Likes

cảm ơn anh đã chia sẽ; e sẽ chú ý hơn. em mới tham gia chưa có kinh nghiệm thị trường

2 Likes

Kinh nghiệp rất bổ ích ạ

Hay quá Ad ơi, kèo GU hôm qua vừa xong luôn, chuẩn SGK ^^

11 Likes