Ngày 20: Tiếp tục bài Thiền lấy âm thanh là đối tượng

Điểm danh ngày thứ 20.

1 Likes

Day 20: done
Thời gian: 21:35 - 21:50

Thanks all!!

1 Likes

hoàn thành ngày 20 a ạ

1 Likes

Ngày 20 đối tưingj âm thanh trước lúc ngủ chỉ có tiếng quạt gió, lắng nghe có những cảm nhận về cuộc sống

1 Likes

ngày 20 đợi điểm danh ngủ gật lun ad ơi :smiley:

1 Likes

Ngày 20. Thiền vào buổi sáng vẫn là ok nhất a.

1 Likes

Hoàn thành ngày 20. Hôm nay có thêm tiêng mưa!

1 Likes

Hoàn thành ngày 20. Thiền xong cảm giác thật dễ chịu

1 Likes

Hoàn thành ngày 20
Cảm giác nghe thính hơn mà cũng dễ bị xa đọa nữa,thấy time trôi chầm chậm

Tối lại quen điểm danh. Mình thiền khuya nên cứ quen dd hoài . Sáng ra vô hôi quán mới nhớ ra. Hehe

1 Likes

22/5 1430-1445: nay tắm xong thiền thấy thư thái thật, thiền âm thanh này thấy dễ vô ghê tuy đôi lúc vẫn bị mất tập trung

Đã qua 20 ngày, cách nhìn nhận xung quanh của e đã thấy đổi, quý trọng những sự việc xảy ra xung quanh mình hơn, k phán xét chỉ quan xét các chỉ việc quanh mình k đánh giá nó quá nhiều nữa.

1 Likes