Ngày 4: Gọi là Thiền thư giãn mà cũng không được "Thư giãn" lắm

Done ngày 4. 15 phút với bài thư giãn mà không được thư giãn cho lắm. Có lúc bị nhầm nhịp thở

1 Likes

ngày thứ 4 thấy t/g qua đi nhanh hơn, không còn thấy mỏi lưng hay tê chân,tập chung hơn và bớt nghĩ lung tung. :grinning_face_with_smiling_eyes:

1 Likes

Hoàn thành ngày 4. Trong đầu vẫn chưa đc tập trung lắm :joy:

1 Likes
Made by Medio with love! Protected by DMCA.com Protection Status