Nhờ ad và anh em phân tích dùm

Mình có 1 cái cấu trúc thị trường như thế này nhờ Ad @Medio và các ae phân tích dùm nhé. đây là trong cùng 1 time frame. và các phá vỡ đều cho là thật. mình cần xác định đâu là klqt ở con sóng tăng này.

giá hồi về có xu hướng nên klqt mới là klqt2 bác nhé em nhớ trong khóa học có mà bác

3 Likes

vì mình nghĩ giá lại cham klqt1 và bật lên, giá phá qua cái đỉnh cũ sóng đỏ thì nó vẫn là klqt. nên hơi phân vân

Theo mình 2 là klvqt tf nhỏ. Còn 1 là klvqt tf lớn. Nếu xác định được xu hướng tăng còn tiếp tục thì nếu klvqt2 bị phá sẽ thành trường hợp đi bát nháo. Khi đó klvqt1 sẽ là nơi cuối cùng giá có thể hồi về

1 Likes

Với mình trong trường này giá phá được KLQT của xu hướng hồi thì:

  1. Nếu chưa phá đỉnh thì 2 là KLQT của timeframe tăng mới (sóng nhỏ/ Timeframe vào lệnh), 1 sẽ không là gì. Nhưng cơ bản thì vùng 1 cũng sẽ là vùng mua mạnh của Timeframe lớn (đỉnh cũ hoặc là KLQT luôn)

  1. Nếu giá phá đỉnh thì 2 là KLQT của timeframe tăng mới (sóng nhỏ/ Timeframe vào lệnh), 1 sẽ là KLQT của Timeframe lớn hơn
1 Likes
Made by Medio with love! Protected by DMCA.com Protection Status