NU.Nhờ hội quán chỉ giúp điểm sai

Bài viết này đã bị đánh dấu bởi cộng đồng và đang được ẩn tạm thời.

Cuối tuần trả lời thì tốt hơn. Giá vẫn đang chạy mà

1 Likes

Giá chưa tạo xu hướng hồi. Theo t thấy cái b cho là phá vỡ thật ko rõ ràng. Theo mình nó chưa phá

giá đang chạy rồi, nhìn mà tâm lý

Mình có nhận định rồi nhưng mà giờ mà trả lời thì dễ dính người khác vào lệnh sau. Ngồi quan sát tiếp cuối tuần trả lời mình nghĩ tốt hơn

3 Likes

cho nhận định để ae tất tay đi a=)). nay gu đi láo nháo quá :rofl:

Đợi cuối tuần rồi cùng thảo luận nhé

1 Likes

Hihi e vừa TP GBPUSD 3R xong, các đáy đang cao dần!