Phá vỡ giả, phá vỡ thật G/U 28-8

Bài viết này đã bị đánh dấu bởi cộng đồng và đang được ẩn tạm thời.

1 Likes

Chỉ còn khả năng giá đi bát nháo… đợi giá chạy xong mới biết đc…

1 Likes

mình nghĩ phá key của khung nào thì xem khung đó, key h1 không thể xuống m15 coi được,

Giá chưa đi hết chưa nói đc điều gì :))

Không hiểu sao quy tắc ghim ngay trang chủ Hội Quán mà vẫn có bạn đăng đồ thị đang chạy lên thế này. Mình làm theo đúng quy tắc lần 1 khóa bình luận 7 ngày. Lần 2 sẽ là vĩnh viễn.

3 Likes
Made by Medio with love! Protected by DMCA.com Protection Status