Review Cặp GU ngày 20,21/01. Mút cả thị trường do lòng tham hay cấu trúc thị trường theo SGK

xu hướng m15 hiện tại đang giảm, tạo 2 đỉnh trong xu hướng giảm ủng hộ cho giảm tiếp vs lại giá chưa phá đáy h1 đáng vào lệnh sell chứ b. ko biết ad buy ntn nữa :rofl: :rofl: :rofl:

2 Likes

mô hình 2 đỉnh đã thất bại rồi nha bạn.

1 Likes