Ri viu lenh gu mình đã vào

Bài viết này đã bị đánh dấu bởi cộng đồng và đang được ẩn tạm thời.

5 Likes

Cảm ơn chia sẻ của bác nhiều nhé :grinning_face_with_smiling_eyes:

3 Likes

Thường vùng cung cầu kẻ được khi xuất hiện nến marubozu có kích thước khác biệt hẳn so với nến khác màu phía trước. Nhờ bác giải thích thêm phần cách kẻ vùng cung ah. Cảm ơn bác đã chia sẻ.

1 Likes

Lệnh 1, 3, 4 thì mình không dám vào theo như PP Medio. Dù sao cũng chúc mừng bác đã vã market nhé.
Lệnh 2 thì mình có vào và hòa vốn khi đã đc 2R

Mình thấy mấy bài viết của bạn không có giá trị gì với phương pháp của anh Medio. Cũng không có phân tích cấu trúc thị trường.
Nó chỉ là giá đến vùng cầu thì mua, đến vùng cung thì bán. Nếu đứng ở góc nhìn pp PA- Medio phân tích cấu trúc thị trường thì mình thấy bạn may hơn là hay.
Ở đây tham gia hội quán để học theo pp của anh Medio chia sẻ chứ không phải một diễn đàn chia sẻ tùm lum các loại phương pháp vào để làm nhiễu loạn các bạn newbie mới tham gia.
Hôm qua anh Trung đã khóa topic của bạn lại rồi. Không biết bạn đã đọc chưa mà vẫn cố viết bài kiểu thấy cung cầu nhảy vào mua bán.
"Mình trân trọng những chia sẻ của bạn nhưng đây không phải là phương pháp mà mọi người trong Hội Quán đang sử dụng và làm những bạn đang học và tập luyện bị loạn . Nguyên tắc của mình là sự đơn giản, và hội quán được tạo ra là để thảo luận về duy nhất 1 phương pháp thôi.
Nên nếu bạn chia sẻ về đúng những gì mọi người đang học mình rất hoan nghênh. Còn nếu không bạn có thể chia sẻ ở kênh khác, diễn đàn khác để tránh loãng nội dung của Hội Quán và ảnh hưởng tâm lý của những bạn khác. Mình sẽ close topic lại." - Medio

18 Likes

Cảnh báo lần 1: Khóa tính năng bình luận 7 ngày