Thảo luận keylevel

Bài viết này đã bị đánh dấu bởi cộng đồng và đang được ẩn tạm thời.

Ý của bạn là muốn phân tích chỉ vùng giá có cái XH giảm gần nhất thôi hay là bạn muốn nhìn rộng ra? nếu nhìn rộng ra thì bạn lọc nhiêu cái bên trái của nó là XH tăng hay chỉ là sóng tăng thôi??

dạ với cái key này e xét trong ngắn hạn á a. Như các clip học ở Medio thì này khi nó phá qua keylevel xu hướng tăng trước đó á anh. Nên em không biết đây phải là 1 cú retest k ạ

vùng đó khá là xấu, nhưng nếu miễn cưỡng thì có thể cho là hồi, vậy nên có thể là KLQT… còn này là Coin hả bạn?

dạ vâng bác, này là LINK/USDT

Vi phạm quy tắc lần 1: Khóa bình luận 7 ngày!

Made by Medio with love! Protected by DMCA.com Protection Status