Tổng hợp các chủ đề không thể bỏ qua tại Crypto, Chứng khoán

Nơi chia sẻ các kiến thức về đầu tư Tiền điện tử ( Coin, Crypto), Chứng khoán và các tài sản khác với Price Action.

Series Cẩm nang đầu tư tiền điện tử

[Cẩm nang] Đầu tư Tiền điện tử - Crypto - Bài 1
[Cẩm nang] Đầu tư Tiền điện tử - Crypto - Bài 2
[Cẩm nang] Đầu tư Tiền điện tử - Crypto - Bài 3
[Cẩm nang] Đầu tư Tiền điện tử - Crypto - Bài 4
[Cẩm nang] Đầu tư Tiền điện tử - Crypto - Bài 5

Mindset trong đầu tư

Phân tích giá Bitcoin & Cách mình tư duy trong thị trường Coin, Crypto

11 Likes