Xu hướng (sóng) hồi


Anh chị giúp em câu này với ạ. Em cảm ơn ạ

2 Likes

Ở m15 nó là sóng hồi chứ không phải xu hướng hồi đâu anh. Còn xuống timeframe nhỏ mà nó có xu hướng rõ ràng thì đó là xu hướng của timeframe nhỏ

1 Likes

Theo mình trong hình chưa tạo đỉnh đáy rõ ràng. Đỉnh mới chưa phá qua đỉnh cũ. Nên coi là hướng hồi

1 Likes

em cảm ơn ạ :heart: :heart: :heart:, giờ thì thông hơn ui

Made by Medio with love! Protected by DMCA.com Protection Status