Ý kiến về bài học 13.3. Các Trường Hợp Tiếp Diễn Xu Hướng

Hi a AD và các bạn
Mình học bài học "13.3. Các Trường Hợp Tiếp Diễn Xu Hướng " mới được cập nhật
Mình thấy những trường hợp vào lệnh theo sự tiếp diễn của 1 xu hướng mà AD đã liệt kê có phải là đang thiếu TH này ko ạ? và TH này có tỷ lệ thắng như thế nào so với các TH khác.
Hay là do mình chưa hiểu rõ nó nằm trong TH nào trong những trường hợp AD đã liệt kê
Mong A Trung và mọi người cho ý kiến ạ

2 Likes

Sóng 1 đảo chiều của h1 có thể hồi bất cứ lúc nào, nên trường hợp này e thấy tỷ lệ thắng cũng k quá cao, vì sóng m15 đi dài rồi

1 Likes

Cái này có vẻ giống TH4 nhỉ. Vi khi H1 chuyển thành tăng thì cái xu hướng tăng của nó cũng bắt đầu từ thấp nhất của m15 mà?

3 Likes

Em đi theo TH này, ăn được ít lắm, vì thường phá được klvqt khung to giá cũng đi 1 đoạn khá xa rồi, chờ mỏi mòn để được vào lệnh nhưng rồi nhanh quay đầu

1 Likes

Trường hợp này của bạn là trường hợp đảo chiều xu hướng rồi. Không còn tiếp diễn xu hướng như bài học của ad medio nữa

1 Likes

Xu hướng ở Khung lớn đảo chiều nhưng khung nhỏ vẫn tiếp diễn mà bạn
Bai học của ad liên quan đến những TH tiếp diễn của xu hướng khung thời gian vào lệnh mà

1 Likes

Theo con mắt của mình thì qua 4 trường hợp trong khóa học của Ad Medio thì mình chưa thấy trường hợp nào phá qua Keylevel quan trọng của xu hướng chính cả, chỉ có là tiếp diễn XH vào lệnh tức là hợp lưu giữa TF vào lệnh vs XH chính hoặc là vào lệnh ngược xu hướng chính nhưng TP chỉ về đỉnh cũ của XH chính thôi.

1 Likes

Theo mình thì xu hướng lớn đảo chiều thì 4 trường hợp đấy lại diễn ra trên xu hướng mới thôi mà.